قراردادهای نوین مهندسی

قرار داد های نوین مهندسی نویسنده علیرضا زالکانی

 

قراردادهای نوین مهندسی

تامین اعتبار مورد نیاز طرح های بزرگ ملی برای جذب سرمایه های تامین داخلی  و خارجی و همچنین سبک سازی تعهدات دولتی در سرمایه گذاری طرح های بزرگ سبب گردیده است تا با توجه نوع و شیوه ی تامین اعتبارر طرحها و پروژه های بزرگ قراردادهای نوین مهندسی با اشکال مختلف در کشورها و از جمله کشور ایران تعریف و رسمیت بین المللی بیابد.

تامین مالی و بهره برداری

این روش که امتیاز توسعه و بهره برداری از یک پروژه ی بخش دولتی برای مدتی مشخص به یک شرکت تحت عنوان شرکت توسعه دهنده ی پروژه واگذار گردد این شرکت تامین مالی برای پروژه را فراهم آورده وسپس اقدام به طراحی و اجرای تسهیلات مورد نظر مینماید بعد برای مدت قرارداد شده در قرارداد در کارخانه و تسهیلات مذکور بهره برداری نموده و در انتها انرا به دولت بار میگرداند.

این سرمایه گذاران اغلب شامل پیمانکاران خواهد بود، بنابراین بی.او.تی در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست بلکه روشی برای تامین مالی پروژه است.

در یک پروژه ی بی.او.تی مدت زمان بهره برداری بین تکمیل پروژه و انتقال ان این فرصت را برای کافرما فراهم می اورد که کیفیت و کمیت تولیدات کارانه را تعریف نماید.

پیمانکار باید قبل از انتقال،تسهیلات لازم را جهت آموزش عوامل کارفرما تامین نماید.

اساسا دلیل اینکه در سالهای اخیر برخ از کشورها از جمله انگلستان تمایل دارند تا پروژه های خاصی را بجای بخش دولتی ، بخش خصوصی انجام دهند که عبارتند از:

اول) سرمایهگذاری دولتی را با تامین مالی بخش خصوصی تکمیل نمایند.

 

دوم) اینکه قوانین و مقررات تجاری بخش خصوصی را که بعضا از سیستم سنتی بخش شدیدتر است  بر پروژه ها حاکم کنند.

جوهره ی این پروژه ها این است که گروهی از سرمایه گذاران و پیمانکاران تشکیل میشود که برای اجرا و نیز ایجاد تمهیداتی برای تامین مالی و بهره برداری از پروژه برای دوره ای مشخص رقابت مینمایند و هدف این است که پروژه در زمان کافی هزینه های خود را باز پس گردانیده و بازگشت قابل قبولی از سرمایه گذاری عاید سرمایه گذاران شود.

اولین نکته، طبعیت این قراردادهاست که بین دولت و امتیاز گیرنده منعقد میگردد و ویژگی های خاص خود را خواه داشت .

دوما، ارتباط شرکت امتیاز گیرنده و پیمانرککاران اصلی درگیر در اجرای پروژه میباشد که سهام داران شرکت امتیاز گیرنده نیز هستند.

بطور خلاصه مراحل انجام قرارداد بی.او.تی بصورت زیر میباشد:

1)   تشکیل یک شرکت برای پروژه بصورت خصوصی با مسوولیت محدود توسط مجریان پروژه

2)   تنظیم یک سند مالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراز، اوراق قرضه و تعهد تامین منابع مالی

3)   فروش سهام شرکت پروژه

4)   شرکت پروژه ، خریدار ، مالک و بهره بردار واحد مربوطه

5)   ریسک پذیری سهام داران

6)   بهره بردار

7)   بازپرداخت وام توسط شرکت پروژه

8)   انتقال پروژه پس از انقضای مدت به وام گیرنده

 

انواع قرارداد:

قرارداد احداث، تملک ، بهره برداری (بی.او.او)

در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت تملک راه اندازی و نگه داری پروژه برای همیشه اقدام مینماید و عوارض اجاره ها و سایر مخارج و درآمد های ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن پروژه و سود جمع آوری می کند.

در این نوع قراردادها دولت ممکن است بهره برداری و نگه داری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید منوط به اینکه تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد بی . او .او در جهت حفظ منابع سرمایه گذاری اولیه بدهد.

همچنین در این نوع قرارداد ها دولت مختار است که نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قراداد بی.او.او اقدام نماید

قرارداد ساخت تمکل بهره برداری انتقال (بی.او.او.تی)

 در این نوع قرارداد پس از بهره برداری پروژه به کشور میزبان انتقال داده میشود و هزینه های زمان ساخت در حین بهره برداری از پروژه برداشت میگردد، در روش ساخت ، تملک ، بهره برداری و انتقال سازنده نسبت به سرمایه گذاری در پروژه با رغبت بیشتری اقدام مینماید.

قرار داد احداث ، انتقال بهره برداری(بی.تی.او)

در این قرار داد سرمایه گذار خصوصی با احتساب خطرات ناشی از افزایش هزینه ، تاخیر و عملکرد های خاص، پروژه را می سازد و در حالی که دولت پس از راه اندازی پروژه به ظاهر ان می گردد، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه ی اجرایی (نمایندگی) منتقل می گردد. سرمایه گذار خصوصی ، پروژه را برای موسسه اجرایی (نمایندگی) اداره می کند و به او اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به سرمایه گذاری خود را (اصل و فرع) در قالب یک توافقنامه دریافت نمایند.

قرارداد احداث، اجاره، انتقال(بی.ال.تی)

در این نوع قرار داد، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه ی توافق شده پرداخت می کند.

قرار داد احداث انتقال(بی. تی)

قرار داد احداث و انتقال است که بهره برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می نماید.

قرار داد بیع متقابل

این قرار داد که عمدتا برای اجرای طرح های نفت و گاز در ایران مورد استفاده  قرار میگیرد در ردیف قرار دادهای خرید خدمت قرار می گیرد، شرکت سرمایه گذاری خارجی، کلیه ای وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده میگیرد و پس از راه اندازی به کشئر میزبان واگذار می کند.

بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه ی شرکت سرمایه گذار از صریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد.

علت طبقه بندی قرار داد بیع متقابل در رده ی قرار دادهای خرید خدمت ای است که انجام باز پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل معینات گازی نفت و فراورده های نفت و فراورده هی نفت صورت می گیرد.

همچنین پرداخت ها به صورت نقدی و غیر نقدی امکان پذیر می باشد. این نوع قرار داد در کشور هایی که قوانین انها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین ویژگی اینگونه قرار دادها به ترتیب زیر است:

1)   شرکت های خارجی نقش پیمانکاران را ایفا می کنند وظیفه ی انها تامین همه ی سرمایه ی مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی  و بازسازی میادین می باشد.

2)   کلیه ای مخارج و هزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند ، به همراه بهره ی سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق  شده از درامد حاصل از فروش  نفت یا  گاز باز پرداخت خواهد شد.

3)   نرخ بازده ی سالیانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه متغیر بوده(معمولا حدود 20درصد است) و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

4)   پس از پایان دوره باز پرداخت اصل و سود بهره ی سود سرمایه گذاری، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود.

5)   همچنین پس از پایان دوره ی عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان، کنترل عملیات بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.

6)   پیمانکار خارجی در این سرمایه گذاری های مشترک فاقد سهم می باشد.

در این نوع قرار داد پروژه ها فاقد خطر پذیری  اکتشاف می باشد

 

نویسنده:علیرضا زالکانیalirezazalkani18@gmail.com

/ 0 نظر / 87 بازدید