دانلود فهرست بهای کل رشته ها در سال 94

 

در ادامه فهرست بهای کل رشته ها در سال 94 را دانلود خواهید نمود. این رشته ها عبارتند از:

رشته ابنیه
رشته شبکه توزیع آب
رشته سدسازی
رشته راهداری
رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
رشته آبیاری و زهکشی
رشته ساخت و ترمیم قنات
رشته انتقال و توزیع آب روستایی
رشته آبیاری تحت فشار
رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
رشته چاه
رشته تأسیسات برقی
رشته تأسیسات مکانیکی
رشته خطوط انتقال آب

فهرست بها ی کلیه رشته ها سال 94


/ 0 نظر / 25 بازدید